Bimere şikayet destek....Cafeci arkadaşlar biz elimizden geleni yapalım sonuc ne olrsa olsun sonucta hepimizin rıskına ortak oluyorlar birlikten kuvet doğar 5 dk ayırın sizde Bimere bişeler yazın bu konuyla ilgili tşk ederim hepinize.
 
Kanunun bizi ilgilendiren yeniden düzenlenmiş halini buldum. Tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/02/20140219-1.htm
Bizi ilgilendiren kısım şu şekilde ;
MADDE 91 – 5651 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Ticari amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün internet toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluşturan içeriklere erişimin engellenmesi ve kullanıma ilişkin erişim kayıtlarının tutulması hususlarında yönetmelikle belirlenen tedbirleri almakla yükümlüdür.
(3) Ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcılar, ailenin ve çocukların korunması, suçun önlenmesi ve suçluların tespiti kapsamında usul ve esasları yönetmelikte belirlenen tedbirleri almakla yükümlüdür.”
“(4) Bu maddede belirtilen yükümlülükleri ihlal eden ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcılarına, ihlalin ağırlığına göre yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde uyarma, bin Türk Lirasından on beş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verme veya üç güne kadar ticari faaliyetlerini durdurma müeyyidelerinden birine karar vermeye mahalli mülki amir yetkilidir.”
Bu maddelere dayanarak güzel bir dilekçe ile bimere yapacağımız başvurular dikkate alınıp gerekli kontrollerin başlayacağı kanısındayım.

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Kanun No. 6518 Kabul Tarihi: 06/02/2014
RESMIGAZETE.GOV.TR
 
internet cafelerle ilgili yeni düzenlemeler yapacaklar yakında genelde de valilik ve kaymakamlıklardan öneri istiyorlar aslında buralarla görüşüp tek taraflı ysaların çıkarılmasından ziyade karşılıklı orta yolu bulmak lazım yeni düenleme çıkınca iş işten geçmiş olacak.
 

Sayın B----N Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) yapmış olduğunuz başvuru ilgisi nedeniyle Kurumumuza yönlendirilmiş olup, başvurunuz incelenmiştir. Kurumumuz internet sayfasında https://sikayet.btk.gov.tr/gorus/ adresinde yayımlanmakta olan bu “Görüş&Öneri” formunun amacı, elektronik haberleşme sektörü alanında ve Kurumumuz görevleri arasında yer alan konularla ilgili vatandaşların görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesidir. Şikayet mesajlarına bu birim tarafından işlem yapılmamaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Tüketici ile İlişkiler Müdürlüğü 
Üst